1-Temel İlkyardım Bilgileri

1-Temel İlkyardım Bilgileri

Şub 22

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir hastalık veya yaralanmada, yaşamı tehlikeye girmiş kişilere, olay yerinde sağlık personeli gelinceye kadar durumun kötüye gitmesini engellemek amacı ile eldeki imkanları kullanarak yapılan ilaçsız uygulamaların bütünüdür.

İlkyardım uygulamak için tıbbî araç gereç olmasına gerek yoktur, yine ilkyardım uygulamak için bir sağlık personeli olma şartı da yoktur. İlkyardım uygulamak için yeterli seviyede eğitim almak ve alınan bu eğitim sonucunda sertifika sahibi olmak yeterlidir.

Hasta/yaralılara uyguladığımız ilkyardımın sonucunda kişilerin daha sonraki yaşam kalitelerini hatta hayatlarını etkileyebileceğimizi unutmamalıyız, işte bu sebeple uyguladığımız ilkyardımın bilinçli ve doğru yapılması çok fazla önem taşımaktadır.

İlkyardımın Amacı Nedir?

•Hayat kurtarmak (Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,

•Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

•Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,

Hedefimiz; ilkyardım uygulaması yaparken hasta/yaralının mevcut durumunun daha kötüye gitmesini önlemek ve hayati fonksiyonların devamlılığını sağlamaktır. Bunun için emin olduğumuz müdahaleleri uygulamalıyız.

UYARI!

İlkyardımcı; İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapabilecek sertifikalı eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

Acil Yardım; Acil durumdaki kişiye olay yerinde, ambulansta, hastanede tıbbi araç gereç kullanarak gerekli tıbbi malzeme ve ilaç uygulamalarının yapıldığı durumdur.

İlkyardımcının Sorumlulukları

İlkyardım konusunda eğitim almalı mevcut bilgilerini güncellemelidir. Acil durumlarda pratik ve hızlı düşünmeli düşündüklerini beceriye geçirmelidir.
Olay yerindeki tehlikeleri fark etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.
Olay yerinde telaşlı kişileri organize edebilmeli yardım çağırmalı veya çağırılmasını sağlamalı ve ortamdaki insanların yardımcı olmalarını sağlamalıdır.
Hasta/yaralılara kendini tanıtarak rıza almalıdır. Gerekli ise yakınlarından rıza almalı ve uygulama yapmalıdır. Rıza yoksa ilkyardım uygulaması yapılmamalıdır.
Olay yerinde uyguladıklarını kayıt tutmalı ve sağlık personeline aktarmalıdır, Unutulmamalı ki yazılı olmayan yapılmamış sayılır.
Olay yerinde çevresi ile iyi iletişim içinde olmalıdır.

İlkyardımda Temel Kurallar

Bu kurallar temel olarak üç tanedir.

1.Olayın yerinde güvenliğin sağlanması (KORUMA)

Acil bir durum ile karşılaşıldığında öncelikle olay yerinin durumu gözden geçirilmelidir. İlkyardım hasta/yaralının başında değil acil durumu fark ettiğimiz anda başlar. Hemen hasta/yaralılara müdahale etmek için olay yerine girmek çok ciddi riskler içermektedir. Bu nedenle olay yerinde öncelikle kendimizin can güvenliğini ve hasta/yaralıların can güvenliğini sağlamalıyız. Olay yerinde patlama, yangın v.b gibi bir tehlike yok ise hasta/yaralılara olay yerinde müdahale edilmelidir.

-Kaza yapan araçların bulunduğu yerin 70-90 metre önüne ve arkasına uyarıcı reflektör konulması sağlanmalıdır.

-Ortamda bulunan insanlardan güvenli şekilde trafiğin kesilmesi istenmelidir.

-Kazaya uğrayan araçların kontak anahtarları kapatılmalıdır.

-Çevrede bulunan insanların sigara içmesi engellenmelidir.

-Elektrik akımıyla temasta olan hasta/yaralıya kesinlikle temas edilmemelidir. Elektrik akımı kesilmeli yada yalıtkan bir madde ile elektrik kaynağından uzaklaştırılmalıdır.

-Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak isteyen kişide boğulabilir. Bu sebeple önce cisim uzatarak çekmek ya da sandal ile kurtarmak yada can simidine bağlı bir ip ile kişinin kıyıya çekilmesi sağlanabilir.

2.Yardım çağırılmasının sağlanması (BİLDİRME)

Acil durumlarda mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Ambulans çağırmak gerekmektedir. Ambulans çağırırken Türkiye’de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 112’yi aradığımızda dikkat etmemiz gereken önemli noktalar vardır, unutulmamalı ki haber vermek yeterli değildir, haber vermeyi doğru bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Ambulans çağırırken aşağıdaki noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir.

-Olayın yeri ve Ne olduğunu söylenmelidir

Olay ne olduğu söylenmelidir (trafik kazası, yüksekten düşme, göğüs ağrısı) Olayın yeri tam olarak posta adresi ve adresin tarifi verilmelidir. (Cami, alışveriş merkezi, market, karakol, banka şubesi)

-Kaç kişi etkilendi ve sıkışma var mı?

Olay yerinde bulunan yaralı sayısı görüldüğü kadarı ile söylenmelidir, unutulmamalı ki bir ambulans en fazla 2 hasta/yaralıyı yatarak taşıyabilir.

-Telefon numaranız ve isminiz

Sizinle tekrar irtibat kurulması ve olayın durumunun takibi için telefonun meşgul edilmemesi gereklidir.

3.Hasta/yaralıya İlkyardım uygulanması (Kurtarma, Müdahale)

Olay yeri güvenliği ve haberleşme işlemi yapıldıktan sonra hasta / yaralılara müdahale edilmelidir. Bu müdahaleler yapılırken hızlı ancak sakin olunmalı ve çok yaralının olduğu ortamlarda ilkyardımcıya en yakın ve en acil hasta/yaralıdan başlayarak müdahale edilmelidir.

Hayat kurtarma zinciri

Hasta/yaralılara yapılan yaklaşımları “Hayat kurtarma zinciri” ile özetleyebiliriz. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşmaktadır. İlk iki halka ilkyardımcının uygulayabileceği halkaları içermektedir. 3. Halka hasta/yaralıların en kısa sürede AED (Otomatik Defibrilatör) ile şok verilmesi gerektiğini vurguluyor, bu uygulama bazı ülkelerde ilkyardımcılar tarafından da uygulanabilmektedir.

– HABERLEŞME; 112′YE HABER VER!..
– OLAY YERİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULA!..
– OLAY YERİNDE DEFİBRİLASYON UYGULA!..
– İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULA!..


QR:  1-Temel İlkyardım Bilgileri

QR KODU
Sol tarafta bulunan QR kodunu akıllı telefonunuzdaki herhangi bir QR Barcode okuyucu programına okutarak bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adres çubuğunda ki bağlantıyı aklınızda tutmanıza gerek bile yok. Neden QR Kod? : çok önemli bir işiniz oldu ve bilgisayar başından kalkmanız gerekmekte ama gittiğiniz yerde de akıllı telefonunuzdan bu adrese ulaşmak istiyorsunuz; QR Kodu sayesinde bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

WebTV

Top
.
DMCA.com [Valid RSS]

Bu site en iyi Chrome Download ve/veya Firefox Download ile görüntülenir..