3.Temel Yaşam Desteği (Tyd)

3.Temel Yaşam Desteği (Tyd)

Şub 25

İnsan vücudu ve beyin yaşamını sürdürebilmek için oksijen ve enerjiye ihtiyaç duyarlar. Vücudumuzun ve beynimizin bu ihtiyacını aldığımız hava ile akciğerlerimize ulaşan oksijenin kalp atımları ile tüm vücuda ve beyine ulaştırılması ile sağlanmaktadır. Yaşamın sürdürülmesi için solunum ve dolaşım en temel faktördür.

Solunum ve Kalp Durması

Solunum ve kalp durmasının sebepleri çok fazla olabilir, solunum ve kalp durduktan sonra hayati organlarımız oksijen ve besin alamayacakları için hücrelerin ölmesine sebep olurlar, işte burum yaşamın devamlılığı için acil bir durumdur.

Beyin Ölümü

Solunum ve kalp durması sonucunda dokulara oksijen ve besin gitmeyeceği için hücreler ölmeye başlar. Vücudumuzda oksijene en duyarlı organ beyindir. Beyin de bulunan hücreler oksijensizliğe mevcut depoları ile 3-5 dakika dayanabilirler, ama bu süreden sonra hücreler yavaş yavaş ölmeye başlar ve 10 dakika sonunda kalıcı hasarlar oluşur.

Temel yaşam desteği

Solunum durmasında suni solunum yaparak solunumun desteklenmesi, kalp durmasında ise kalp masajı yaparak dolaşımın desteklenmesi ile bu iki hayati organın yeniden çalışmasını sağlayarak beyinin canlı tutulmaya çalışılmasıdır.

Erişkinde Temel Yaşam Desteği

Temel yaşam desteği ilk değerlendirme olarak birbirini izleyen bir sıralama ile uygulanmaktadır. İlk değerlendirmeyi uygularken “İlkyardımın ABC’ sini olarak adlandırılan aşamaları sırası ile uygulamak gereklidir.

İlkyardımın ABC si;

Bilinç durumunun değerlendirilmesi

A-Havayolu açıklığının sağlanması

B-Solunumun değerlendirilmesi

C-Dolaşımın desteklenmesi

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulanması

1-Olay Yeri Güvenliğini Sağlayın

Olay yerinin güvenliği son derece önemli bir organizasyondur. Bu durumu kendimizin ve hastanın can güvenliği açısından sağlamalıyız. Olay yerini gözlemleyin,

a) Olay yeri güvenli ise;

-Hasta/yaralının yanına gidin,

-Kendinizi tanıtın, “Ben İlkyardım konusunda deneyimliyim”

b) Olay yeri güvenli değil ise;

-Trafiğin akışını kesin, ortamda trafik polisi var ise trafiğin kesilmesini isteyin,

-Ambulans çağırın (112’yi arayın) ve kesinlikle ortama girmeyin,

-Tehlikenin ortamdan kalkmasını bekleyin

2-Bilinç Durumunu Değerlendirin

Hasta/yaralının yanına diz çökün, bir diziniz gövdesini bir diziniz baş hizasında olmalıdır. Hasta/yaralının omuzlarından tutarak ve hafif sarsarak “Neyin var ? İyi misin?” diye sorun ve cevap bekleyin.

a) Uyarılarınıza Yanıt Veriyorsa;

-Konuşuyor ve sesleniyor ise hemen olayın durumu ile ilgili bilgi alın,

-İkinci değerlendirmeyi yapın, baştan aşağı kontrol edin,

-Gerekliyse ambulans çağırın, (112’yi arayın)

-Ambulans ekibi gelinceye kadar değerlendirmeye devam edin,

b) Uyarılarınıza Yanıt Vermiyorsa;

-Hemen ambulans çağırın veya çağırılmasını sağlayın (112’yi arayın)

-Hasta/yaralının sert bir zeminde sırt üstü yatırın

3-Havayolu açıklığını sağlayın, (A)

-Ağız içi kontrolü yapın ve işaret parmağınız ile ağız içini temizleyin,

-Havayolu açıklığını sağlamak için “Baş-Çene Pozisyonu” verin,

-Bir el alında bir el çene kemiğinden tutarak başı hafifçe geriye itin,

-Baş-Çene pozisyonunu uygularken çenenin dik olmasına dikkat edin,

4-Solunumu Değerlendirin, (B)

-Solunumu Bak-Dinle-Hisset tekniği ile değerlendirin, (Bak-Göğüs hareketleri,Dinle-Solunum sesi, Hisset- Solunumun ağız ve burundan çıkışını yanağımız ile hissetmek)

-Havayolunu açık tutarak Bak-Dinle-Hisset ile 10 saniye solunumu değerlendirin,

-Solunumu değerlendirirken 10 saniyeden fazla zaman harcamayın,

a) Solunum Varsa;

-Havayolunun açık kalmasını sağlayın,

-Hasta/yaralıya Yan Yatış Pozisyonu veya İyileştirme Pozisyonu (Koma Pozisyonu) verin,

-Solunumu değerlendirmeye devam edin,

b) Solunum Yoksa;

-Hasta/yaralının sert zeminde olmasını sağlayın,

-Göğüs bölgesindeki giysileri çıkarın.

5-Dolaşımı Sağlamak için Kalp Masajına başlayın, (C)

-Hemen 30 Kalp Masajı uygulayın,

Kalp Masajı uygularken dikkat edilmesi gereken kurallar;

-Güçlü olan elinizin topuğunu göğüsün tam merkezine koyun, (Göğüs kemiğinin ½ alt yarısı)

-Diğer eliniz ile altaki elinin parmaklarını el topuğu üste olacak şekilde bağlayın ve parmaklarınızı kenetleyin,

-Kollarınız dik olacak şekilde omuzlarınızdan güç alarak dik bir açı ile 5 cm (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3ü kadar) bastırın,

-Ellerinizin kaymamasına ve kalkmasına dikkat edin,

-Dakikada 100 kalp masajı hızı ile devam edin.

-Ritmik ve düzenli baskı ve bırakma süreleri ile kalp masajına devam edin,

-Kollarınızın bükülmemesine dikkat edin.

6-Solunumu Destekleyin ve Suni Solunum uygulayın

-Hemen 2 Suni Solunum uygulayın,

Suni Solunum uygularken dikkat edilmesi gereken kurallar;

-Hemen Baş-Çene pozisyonu ile havayolu açıklığını sağlayın,

-Ağızdan-Ağza suni solunum uygulaması için alında bulunan elimizin baş ve işaret parmağı ile burun kapakları kapatılır,

-Çenede bulunan el ile ağzın açık kalmasını sağlayın,

-Normal bir nefes alın ve dudaklarınızı hasta/yaralının dudaklarını içine alacak şekilde kapatın,

-Akciğerinize almış olduğunuz solunumu 1 saniye sürecek şekilde hasta/yaralının ağzına üfleyin ve göğüsün kalktığını görün,

-Bu solunumu bir kez daha tekrarlayın ve iki solunum arasında yandan temiz hava alın,

-Her iki solunumu uygularken hastanın havayolunun açık kalmasına özen gösterin,

-Eğer ağız bölgesinde kan, kusmuk vb. gibi şeyler var ise suni solunumu Ağızdan-Buruna uygulayın,

-Ağızdan-Buruna suni solunum uygulamasında ağzın kapatılması gerektiğini unutmayın,

”7-Kalp

-30:2 kalp masajı ve suni solunum uygulaması olacak şekilde TYD devam edilir.

-Eğer iki ilkyardımcı var ise zaman kaybetmeden değişmek şartı ile 2 dakikalık kalp masajı/suni solunum uygulaması sonunda yer değiştirebilirler.

TYD ara vermeden uygulamalara devam edin.

TYD ne ne kadar süre ile devam edilmelidir?-Hasta/yaralının normal solunumu başlayana kadar,-Sağlık personeli veya ambulans ekibine teslim edinceye kadar,-Bitkinlikten yorgun düşünceye kadar, TYD devam edilir.

Çocukta ve Bebekte Temel Yaşam Desteği

Çocukta Temel Yaşam Desteği, bilinci kapalı ve solunumu durmuş olan hasta/yaralılara solunum ve dolaşım desteği sağlanmasına denir.

Yaş Grupları: Çocuk :1-8 yaş arası

_________________Bebek :0-1 yaş arası

Çocukta Temel Yaşam Desteği Uygulanması

Çocukta Temel Yaşam Desteği uygulaması yetişkinlerde uygulanan TYD ile aynı yaklaşımları ve uygulamaları içerir. Erişkinde TYD uygulaması ile Çocukta TYD uygulaması arasında tek fark dolaşımı sağlamak için yapılan Kalp Masajı uygulamasındadır.

1-Olay Yeri Güvenliğini Sağlayın

Olay yeri ile ilgili güvenlik uygulamaları her zaman aynı kurallar içinde olmalıdır.

2-Bilinç Durumunu Değerlendirin

Hasta/yaralının yanına diz çökün ve omuzlarından tutarak ve hafif sarsarak “Neyin var ? İyi misin?” diye sorun ve cevap bekleyin. Uyarılarınıza yanıt vermiyorsa hemen ambulans çağırın veya çağrılmasını sağlayın(112’yi arayın)

3-Havayolu açıklığını sağlayın, (A)

Ağız içi kontrolü yapın ve işaret parmağınız ile ağız içini temizleyin ve Havayolu açıklığını sağlamak için “Baş-Çene pozisyonu” verin,

4-Solunumu Değerlendirin, (B)

-Solunumu, havayolunu açık tutarak Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 10 saniye değerlendirin, Solunum yoksa Suni Solunum için hazırlık yapın

5-Solunumu Destekleyin ve Suni Solunum uygulayın, (B)

-Hemen 2 Suni Solunum uygulayın,

-Normal bir nefes alın ve dudaklarınızı hasta/yaralının dudaklarını içine alacak şekilde kapatın,

-Akciğerinize almış olduğunuz solunumu 1 saniye sürecek şekilde hasta/yaralının ağzına üfleyin ve göğüsün kalktığını görün,

-Bu solunumu bir kez daha tekrarlayın ve iki solunum arasında yandan temiz hava alın.

6-Dolaşımı Sağlamak için Kalp Masajına başlayın, (C)

-Hemen 30 Kalp Masajı uygulayın,

-Güçlü olan elinizin topuğunu göğüsün tam merkezine koyun,(Göğüs kemiğinin tam ortası)

-Çocuklarda Kalp Masajı uygulaması tek elle olacaktır ve Göğüs kafesinin 1/3 kadar 5 cm bastırmalıyız,

-Dakikada 100 kalp masajı hızı ile devam edin

-Ritmik ve düzenli baskı ve bırakma süreleri ile kalp masajına devam edin.

”7-Kalp

-30:2 kalp masajı ve suni solunum uygulaması olacak şekilde TYD devam edilir.

Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulanması

1-Olay Yeri Güvenliğini Sağlayın

a) Olay yeri güvenli ise;

-Hasta/yaralının yanına gidin,

-Kendinizi tanıtın, “Ben İlkyardım konusunda deneyimliyim”

b) Olay yeri güvenli değil ise;

-Trafiğin akışını kesin, ortamda trafik polisi var ise trafiğin kesilmesini isteyin,

-Ambulans çağırın (112’yi arayın) ve kesinlikle ortama girmeyin,

-Tehlikenin ortamdan kalkmasını bekleyin

2-Bilinç Durumunu Değerlendirin

Bebeğin bilinç durumunu değerlendirirken “ayak topuğuna” küçük fiskeler vurun ve cevap bekleyin.

a) Uyarılarınıza Yanıt Veriyorsa

-Ağlıyor, mırıldanıyor ise bilinci açık demektir, -Hemen bebeğin yakınlarından olayın durumu ile ilgili bilgi alın ve İkinci değerlendirmeyi yapın, baştan aşağı kontrol edin, -Gerekliyse ambulans çağırın, (112’yi arayın) -Ambulans ekibi gelinceye kadar değerlendirmeye devam edin,

b) Uyarılarınıza Yanıt Vermiyorsa

-Hemen ambulans çağırın veya çağırılmasını sağlayın (112’yi arayın)

-Bilinç kapalı olduğu için dil kökünün havayolunu tıkayacağını düşünün,

3-Havayolu açıklığını sağlayın, (A)

-Ağız içi kontrolü yapın, ağız içinde yabancı bir cisim var ise küçük parmağınız ile ağız içini temizleyin,

-Havayolu açıklığını sağlamak için “Baş-Çene pozisyonu” verin, başın çok fazla geriye gitmesinden kaçının, Baş-Çene pozisyonu verirken çenenin düz olmasına dikkat edin,

-Bir el alında bir el çene kemiğinden tutarak başı hafifçe geriye itin,

4-Solunumu Değerlendirin, (B)

-Havayolunu açık tutarak Bak-Dinle-Hisset ile 10 saniye solunumu değerlendirin,

-Solunumu değerlendirirken 10 saniyeden fazla zaman harcamayın,

a) Solunum Varsa;

-Havayolunun açık kalmasını sağlayın,

-Bebeğin başı yan pozisyonda olacak şekilde bırakın,

-Solunumu değerlendirmeye devam edin,

b) Solunum Yoksa

-Bebeğe hemen 2 kurtarıcı suni solunum uygulayın,

-Solunumu uygularken bebeğin ağız ve burnunu ağzınızın içine alarak bir ağız dolusu hava verin,

-Güçlü suni solunumlardan kaçının.

5-Dolaşımı Sağlamak için Kalp Masajına başlayın, (C)

-Hemen 30 Kalp Masajı uygulayın,

Kalp Masajı uygularken dikkat edilmesi gereken kurallar

-Göğüs bölgesinde ki giysileri hemen çıkarın,

-İşaret parmağınız ile meme uçlarını birleştiren bir hayali çizgi çizin, işaret parmağınız göğüs kemiğine gelince durun ve diğer iki parmağınızı yerleştirin, işaret parmağınızı kaldırın,

-Meme ucundan çizdiğiniz o hayali çizginin bir parmak altına iki parmağınız ile dik bir şekilde baskı yapın,

-Baskı yaparken yandan bakıldığında göğüs derinliğinin 1/3 kadar baskı uygulayın,

-Dakikada 100 kalp masajı hızı ile devam edin.

-Ritmik ve düzenli baskı ve bırakma süreleri ile kalp masajına devam edin.

-30 kalp masajı/2 suni solunum olacak şekilde devam edin,

6-Solunumu Destekleyin ve Suni Solunum uygulayın

-Hemen 2 Suni Solunum uygulayın,

Suni Solunum uygularken dikkat edilmesi gereken kurallar;

-Hemen Baş-Çene pozisyonu ile havayolu açıklığını sağlayın,

-Suni solunum uygulaması için bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde ağzınız ile kapatın,

-Bir ağız dolusu havayı bebeğin akciğerlerine 1 saniye sürecek şekilde yollayın

-Bu solunumu bir kez daha tekrarlayın ve iki solunum arasında yandan temiz hava alın,

-Her iki solunumu uygularken hastanın havayolunun açık kalmasına özen gösterin,

”7-Kalp

-30:2 kalp masajı ve suni solunum uygulaması olacak şekilde TYD devam edilir.

-TYD ara vermeden uygulamalara devam edin.

TYD ne ne kadar süre ile devam edilmelidir? -Hasta/yaralının normal solunumu başlayana kadar, -Sağlık personeli veya ambulans ekibine teslim edinceye kadar, -Bitkinlikten yorgun düşünceye kadar, TYD devam edilir.


QR:  3.Temel Yaşam Desteği (Tyd)

QR KODU
Sol tarafta bulunan QR kodunu akıllı telefonunuzdaki herhangi bir QR Barcode okuyucu programına okutarak bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adres çubuğunda ki bağlantıyı aklınızda tutmanıza gerek bile yok. Neden QR Kod? : çok önemli bir işiniz oldu ve bilgisayar başından kalkmanız gerekmekte ama gittiğiniz yerde de akıllı telefonunuzdan bu adrese ulaşmak istiyorsunuz; QR Kodu sayesinde bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

4 Yorumlar

  1. mehmet

    gercekten iş goruyor :)

  2. mehmet

    super

Yorum Yap

WebTV

Top
.
DMCA.com [Valid RSS]

Bu site en iyi Chrome Download ve/veya Firefox Download ile görüntülenir..