ATT

ATT

Nis 16

ATT NEDİR?

Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım  hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı yada kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

GÖREVLER

 • İntravenöz girişim yapmak.
 • Oksijen uygulaması yapmak.
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
 • Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
 • Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
 • Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte yer alan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

 • Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
 • Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
 • Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
 • Kendi görev alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
 • Hasta/yaralıyı ilgili sağlık kurumuna teslim etmek.
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.
 • Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 • Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 •  Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Bedenen sağlıklı ve güçlü olan,
 • Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
 • İnsanlar ile iyi iletişim kurabilen ve iş birliği içinde çalışmayı seven,
 • Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
 • Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
 • Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI

Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

KAYNAK

www.attder.com.tr


QR: ATT

QR KODU
Sol tarafta bulunan QR kodunu akıllı telefonunuzdaki herhangi bir QR Barcode okuyucu programına okutarak bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adres çubuğunda ki bağlantıyı aklınızda tutmanıza gerek bile yok. Neden QR Kod? : çok önemli bir işiniz oldu ve bilgisayar başından kalkmanız gerekmekte ama gittiğiniz yerde de akıllı telefonunuzdan bu adrese ulaşmak istiyorsunuz; QR Kodu sayesinde bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

WebTV

Top
.
DMCA.com [Valid RSS]

Bu site en iyi Chrome Download ve/veya Firefox Download ile görüntülenir..