Paramedik

Paramedik

Nis 16

PARAMEDİK NEDİR ve KİMDİR ?

 

Hasta ve yaralılara olay yerinde, ambulansta ve acil serviste Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda, çağdaş bilgi ve beceri ile, sorun çözme yetenekleri ile tıbbi girişim yaparak acil tedavi ve transport hizmeti sunan profesyoneldir…

Paramedik olay yerinde başlatdığı acil bakım hizmeti ve tıbbi girişimlere, ambulansta devam eder ve uygun hastanenin acil servisine hasta ve yaralıyı teslim edene kadar acil yardım hizmetini devam ettirir. Gerektiğinde Acil Servis çalışanlarına da yardımcı olur..

Paramedik, özgüveni tam, olaya göre hareket planı geliştiren, iletişimi mükemmel, empati yapabilen, karar verebilme yeteneği güçlü, sinerjik ve dinamik bir birey olmak zorundadır…

PARAMEDİK ROL VE SORUMLULUKLARI

Paramedikler, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

Paramedikler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

 • İntravenöz girişim yapmak.
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
 • Oksijen uygulaması yapmak.
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
 • Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
 • Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmaktır. T.C Sağlık Bakanlığı - Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği- Madde 28
PARAMEDİK MESLEĞİNDE ETİK KURALLARDAN BAZILARI

Paramediğin birinci sorumluluğu yaşamı korumak, ıstırabı azaltmak ve sağlığı yükseltmektir. Vereceği acil bakım kaliteli ve eşit olmalıdır.

Paramedik ırk, dil, sosyal ayrımı yapmaksızın hastaya gereksindiği acil bakımı vermelidir.

Paramedik profesyonel bilgi ve becerisini, insanlara zarar verebilecek girişimlerde kullanmamalıdır.

Paramedik yasal olarak gerekmediği sürece hastaya ait bütün kişisel bilgilere saygı göstermeli ve saklı tutmalıdır.

Paramedik her vatandaş gibi kanunları anlamalı, uymalı ve yerine getirmelidir.

Paramedik diğer sağlık personeli ve ilgili kişilerle birlikte acil bakımı yüksek standartlara ulaştırmaya çalışmalıdır.

Paramedik acil servis personelinin yeterliliğine saygı göstermeli ve kendi profesyonelliğinin gereklerini de yerine getirmelidir.

Paramedik belirlenen sorumluluklarını yerine getirmeli; becerilerini ve meslek içi eğitimini profesyonel standartlarda tutmalıdır.

Paramedik profesyonel düzeydeki aktivite ve kararları, bağımlı ve bağımsız acil bakım uygulamalarını, bilgisinin sınırlarını, paramedik uygulamalarını etkileyen yasaları bilerek bireysel sorumluluk almalıdır.

Paramediği ve Acil Tıp Hizmetlerini etkileyen yasal konulara duyarlı ve yasal sorumluluklarının da farkında olmalıdır.

Paramedik profesyonelliğin göstergesi olan personel etik standartlarına sahip çıkmalıdır.

Paramedik daha az kalifiye olan bir kişiye sorumluluğunu vermeyerek hakkını korumalıdır. Her hizmet, gereksindiği profesyonel yeteneklerle donanmış olmalıdır.

Paramedik Acil Tıp Hizmetlerinin sağlık ekibini oluşturan hekim, hemşire ve diğer üyeleri ile uyumlu ve güvenle çalışmalıdır.

Paramedik etik olmayan uygulamalara katılmayı reddetmeli, diğerlerinin uygun yada etik olmayan davranışlarını ilgili yöneticiye profesyonelce ve doğru olarak bildirme sorumluluğunu almalıdır.

The National Associatation of Emergency Medical Technicians

ÜLKEMİZDE PARAMEDİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ

Ülkemizde ambulans hizmetlerinin düzenlenmesinin ilk adımı 1985 yılında Ankara Numune Hastanesi bünyesinde başlatılan Hızır Acil Servis ile atılmıştır.Hastane öncesi acil bakımda ki hızlı gelişmeye paralel olarak bu alandaki en önemli eksik insan gücü olarak ortaya çıktı ve 1990 yılında zamanın Dokuz Eylül Üniversitesi RektörüProf. Dr. Namık ÇEVİK ve Yüksekokul müdürü Prof. Dr. Necla ÇEVİK tarafından Türkiye’de paramedik okulunun kurulabilmesi için Kanada Cambrian College ile bir proje başlatıldı. Paramedik Programı Kurucu Rektörü,Prof.Dr. Namık ÇEVİK,Kurucu Müdür Prof.Dr. Necla ÇEVİK ve Kurucu Öğr.Gör. Semra ÇELİKLİ 1992 yılında proje kapsamında Semra ÇELİKLİ eğitim için Kanada’ya gönderildi ve eğitimi başarı ile tamamlayarak Türkiye’nin ilk paramediği oldu.

Proje tamamlandı ve program Prof.Dr.Necla ÇEVİK müdürlüğündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda 1993 yılında başlatıldı.İlk yıl programa 15 öğrenci kabul edildi.Programın ilk öğretim elemanları; Semra ÇELİKLİ, John FOWLER ve Suphi TÜRKMEN’den oluştu.Sonraları bu ekibe Hülya ÜNALAN GEDİK ve Nursun ÜSTÜNKARLI katıldı.

Yıl 1994 ve Türkiye o yıllarda üniformaları belediye zabıtalarına benzeyen paramedikleri tanımaya başladı.1995 yılında Çağlar UZ ve Sinan YENAL Türkiye’de yetişmiş ilk paramedik eğitimciler oldular.1997 yılında Ali EKŞİ’nin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi Mesleki Beceriler Laboratuarında göreve başlaması ile paramedikler tıp fakültesi eğitimlerine eğitimci olarak katılmaya başladı.

KAYNAK:

www.parder.org.tr

www.paramedic.com


QR: Paramedik

QR KODU
Sol tarafta bulunan QR kodunu akıllı telefonunuzdaki herhangi bir QR Barcode okuyucu programına okutarak bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adres çubuğunda ki bağlantıyı aklınızda tutmanıza gerek bile yok. Neden QR Kod? : çok önemli bir işiniz oldu ve bilgisayar başından kalkmanız gerekmekte ama gittiğiniz yerde de akıllı telefonunuzdan bu adrese ulaşmak istiyorsunuz; QR Kodu sayesinde bu sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

WebTV

Top
.
DMCA.com [Valid RSS]

Bu site en iyi Chrome Download ve/veya Firefox Download ile görüntülenir..